Specialisme oogheelkunde - UMC Utrecht (2023)

Het specialisme oogheelkunde richt zich op diagnostiek en behandeling van ziekten van het oog. Deze zorg bieden wij tijdens een poliklinisch bezoek, een dagbehandeling of een opname. Naast patiëntenzorg doen wij onderzoek naar aandoeningen van het oog en verzorgen we onderwijs. De afdeling oogheelkunde is een expertisecentrum op het gebied van Uveïtis.

 • Mijn patiënt doorverwijzen

Missie uitklapper, klik om te openen

De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht biedt academische- en topreferente oogheelkundige zorg afgestemd op de individuele patiënt. Door de integratie van onderzoek en opleiding beogen wij zowel de patiënttevredenheid als de kwaliteit van zorg steeds te verbeteren.

Geschiedenis uitklapper, klik om te openen

De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht is voortgekomen uit het Koninklijk Ooglijders Gasthuis. Dit werd in 1858 opgericht door de grondlegger van de oogheelkunde in Nederland, prof. dr. F.C. Donders.

In 1989 verhuisde de afdeling Oogheelkunde naar het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) waarna het vervolgens onderdeel werd van het huidige UMC Utrecht. De afdeling oogheelkunde is één van de acht academische oogheelkundige afdelingen in Nederland.

Hoge kwaliteit patiëntenzorg uitklapper, klik om te openen

De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht levert een hoge kwaliteit van topreferente patiëntenzorg. Dit is de hoogst gespecialiseerde zorg die uitsluitend wordt geboden in universitair medische centra. Daarnaast initieert en stimuleert de afdeling multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waaraan wij zelf ook deelnemen. Niet alleen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt binnen het UMC Utrecht hoog aangeschreven, ook de hoge patiënttevredenheid (Consumer Quality Index 2015) is kenmerkend voor haar positie onder de acht Nederlandse academische Oogheelkundige afdelingen. Dit is een logisch gevolg van de continu inspanningen die de afdeling levert aan het optimaliseren van haar eigen interne organisatie.

Patiëntenzorg uitklapper, klik om te openen

Oogheelkunde is het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen en ziekten van het oog, van het visuele systeem, van de oogleden, van de traanwegen en van de oogkas. Tevens valt hieronder de deskundigheid op het gebied van orthoptie, optica en refractie.

De afdeling oogheelkunde in het UMC Utrecht heeft ruim 70.000 patiëntencontacten per jaar. Naast8.000 eerste administratieve consulten worden op jaarbasis meer dan 3.500 operaties uitgevoerd.

(Video) KIJK MEE | Oogheelkunde | UMC Utrecht

Het centrale aandachtspunt van de afdeling oogheelkunde betreft met name de patiënt met complexe, multifactoriële, zeldzame aandoeningen waarvoor noodzakelijke topklinische diagnostiek en behandeling geleverd en gewaarborgd wordt. Een multidisciplinaire aanpak (met meerdere specialismen) is mogelijk.Er is een samenwerkingsconvenant met Bartimeus, diagnostisch centrum voor (zeldzame) erfelijke en verworven oogaandoeningen.

Aandachtsgebieden uitklapper, klik om te openen

De afdeling oogheelkunde heeft gekozen voor de wetenschappelijke- en patiëntgerichte speerpunten in de volgende aandachtsgebieden:

 • Uveïtis (infectieuze- en niet-infectieuze ontstekingen van het oog en de oogkas). De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht is een door de NFU (de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) erkend Center of Excellence voor (niet)-infectieuze ontstekingen van het oog (uveïtis) bij volwassenen en kinderen.
 • Hoornvliesaandoeningen en –chirurgie.
 • Kinderoogheelkunde.
 • Netvlies- en glasvochtchirurgie.
 • Algemene netvliesaandoeningen.

Binnen de afdeling is bijzondere expertise aanwezig ten aanzien van complexe staaroperaties, secundair glaucoom en trauma, als ook op het gebied van aandoeningen op het grensvlak van oogheelkunde met neurologie en multidisciplinaire pathologie.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Een belangrijke taak van de afdeling oogheelkunde is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hieronder staan enkele belangrijke onderzoeksonderwerpen van ons.

Uveïtis (speerpunt Infection & Immunity)
Als NFU erkend Center of Excellence richt ons team van experts zich op het vroegtijdig opsporen en optimaal behandelen van (niet) infectieuze oogziekten bij kinderen en volwassenen. Onze afdeling oogheelkunde werkt nauw samen met het LTI (Laboratorium voor Translationele Immunologie) en het Diagnostisch Centrum Bartimeus. Gezamenlijk vormen zij het nationale expertisecentrum voor diagnostiek, ‘personalized care’ en behandeling van alle vormen van (niet) infectieuze ooginfecties.

Cornea (speerpunt Infection & Immunity)
De afdeling oogheelkunde verricht fundamenteel onderzoek naar de oorzaak van cornea aandoeningen zoals keratoconus en andere aangeboren en verworven cornea afwijkingen. Hiertoe zijn multicenter- en multidisciplinaire onderzoeksprojecten geïnitieerd en wordt, in het kader van Biobanking, op nationaal niveau klinische data en weefsel verzameld.

Afdeling oogheelkunde en afdeling virologie verrichten gezamenlijk fundamenteel onderzoek naar een nieuwe methode om herpes simplex virus ooginfecties te behandelen door het herpes virus te inactiveren.

Orbita (speerpunt Infection & Immunity)
Afdeling oogheelkunde verricht samen met het CTI (Centrum voor Translationele Immunologie) fundamenteel onderzoek naar de oorzaak van verworven inflammatoire en maligne orbita aandoeningen. Door inzicht te verkrijgen in de wijze waarop een betere en vroegere diagnostiek kan worden verricht zal een verbeterde en nog meer op de individuele patiënt afgestemde behandeling kunnen worden bewerkstelligd.

Pseudo Xanthoma Elastica (PXE) (speerpunt Circulatory Health)

Het UMC Utrecht is het nationaal centrum voor de ziekte PXE, een zeldzame erfelijke systemische –en oogaandoening die kan leiden tot slechtziendheid of blindheid.In samenwerking met de afdeling vasculaire geneeskunde verricht afdeling oogheelkunde fundamenteel onderzoek naar het natuurlijk beloop en de diversiteit van retinale afwijkingen bij PXE; het correleren van klinische, genetische en anatomische parameters; en het onderzoeken van het effect van orale bisfosfonaten op de progressie van retinale afwijkingen.

(Video) Uw bezoek aan de polikliniek Oogheelkunde

Functionele en anatomische veranderingen na netvlieschirurgie
In de groep patiënten die geopereerd zijn voor een netvlies- of glasvochtafwijking wordt onderzocht welke factoren een voorspellende of oorzakelijke rol spelen voor de visuele uitkomst. Dit onderzoek draagt bij aan het beter begrijpen van de visuele prognose en het behandelen van patiënten met een netvliesloslating of glasvochtafwijking.

Neuro-ophthalmologie (speerpunt Brain en Child Health)
In samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie verricht de afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht onderzoek naar kinderen met ernstige hersenbeschadiging door bijvoorbeeld epilepsie of aangeboren vaatafwijkingen in de hersenen als ook naar de visuele gevolgen bij kinderen met (maligne) hersentumoren.

Opleiding tot oogarts uitklapper, klik om te openen

De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht verzorgt de medische vervolgopleiding oogheelkunde in samenwerking met de perifere ziekenhuizen Gelre Ziekenhuis Apeldoorn, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch en het Rivierenland Ziekenhuis Tiel.

Jaarlijks stromen vier nieuwe arts-assistenten (aios) in de opleiding. Momenteel worden achttien arts-assistenten op de afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht opgeleid en vier in de perifere ziekenhuizen.

De gehele opleidingsgroep ziet toe op de kwaliteit van de opleiding in zijn geheel, op het individueel functioneren van de arts-assistenten alsook op een open en veilig opleidingsklimaat. De recente opleidingsvisitatie (10 maart 2016) bevestigt niet alleen de uitstekende kwaliteit van de opleiding op de afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht, maar ook het veilige opleidingsklimaat.

Onderwijs uitklapper, klik om te openen

De afdeling oogheelkunde verzorgt het theoretisch onderwijs voor de basis opleiding geneeskunde van het UMC Utrecht. Hiervoor wordt jaarlijks hoorcollege en werkgroep onderwijs verzorgd voor het CRU en de School for Utrecht Medical MAsters (SUMMA) opleiding. De afdeling biedt plaats aan co-assistenten en BSAS studenten (Bijzondere semi-arts stages). De afdeling heeft in de afgelopen jaren e-learning modules ontwikkeld en deze landelijk verspreid onder de andere academische oogheelkundige afdelingen.

Specialisten uitklapper, klik om te openen

Imhof, S.M. Medisch afdelingshoofd Boer, J.H. de Oogarts Bruijn, W. de (Willemien) Oogarts Dam-van Loon, N.H. ten Oogarts Egmond-Ebbeling, M.B. van Oogarts Engin, Ö. Oogarts Kalmann, R. Oogarts, assistent professor Koopman-Kalinina Ayuso, V. (Viera) Oogarts Leeuwen, R. van Oogarts-netvlieschirurg, assistent professor Liem, T.A. Oogarts Luijk, C.M. van Oogarts Ossewaarde-van Norel, J. Oogarts, assistent professor Porro, G.L. Oogarts, assistent professor Schellekens, P.A.W.J.F. Oogarts Voskuil-Kerkhof, E.S.M. Oogarts Wisse, R.P.L. Oogarts, assistent professor Wijnhoven, MSc, R. (Ralph) Verpleegkundig specialist Belhaj, A. Orthoptist Cooijmans, P.E.Q.M. Orthoptist Linden, D.C.P. van der Orthoptist Stramrood-van Buitenen, S. Orthoptist Veenman-Cornielje, M.P. Orthoptist Weerden, J. van (Jeannette) Verpleegkundig specialist
(Video) KIJK MEE | bij Heelkundige specialismen | UMC Utrecht

Uveïtis uitklapper, klik om te openen

Ziektebeeld

 • Uveïtis

Hoornvlies uitklapper, klik om te openen

Ziektebeelden

 • Hoornvliesdystrofie van Fuchs
 • Keratoconus
 • Hoornvliesinfecties

Behandelingen

 • Hoornvliestransplantatie
 • Corneal crosslinking

Staar uitklapper, klik om te openen

Ziektebeeld

 • Staar

Behandeling

 • Staaroperatie

Netvlies en glasvocht uitklapper, klik om te openen

Ziektebeelden

 • Netvliesloslating
 • Macula pucker
 • Maculagat

Behandelingen

 • Cerclage en plombe
 • Vitrectomie in verband met netvliesloslating
 • Vitrectomie in verband met een maculapucker
 • Vitrectomie in verband met een maculagat

Oogkas en oogleden uitklapper, klik om te openen

Ziektebeelden

 • Oogziekte van Graves
 • Idiopathische orbitale ontsteking

Behandelingen

 • Swinging eyelid decompressie
 • Strabismusoperatie

Glaucoom uitklapper, klik om te openen

Ziektebeeld

 • Glaucoom

Behandeling

 • Glaucoomoperatie

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek oogheelkunde. Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig vanuw specialist.

T. 088 75 588 40 Telefoonnummer: 088 75 588 40De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 11.30 en tussen 13.00 - 16.00 uur.

(Video) Ksyos Oogheelkunde

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

(Video) KIJK MEE | SEH | UMC Utrecht

FAQs

Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in oogheelkunde? ›

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de grootste opleiding voor oogartsen in Nederland. In het ziekenhuis zijn continu zo'n 30 basisartsen werkzaam die opgeleid worden tot gespecialiseerd oogarts. Ook heeft het ziekenhuis een opleiding voor gespecialiseerd medisch ondersteunend personeel.

Wie is de beste oogarts in Nederland? ›

Oogchirurg Dr R.A. Geerling is een erkend oogarts. Met meer dan 24.000 operaties behoort hij tot de beste van Nederland. Dr. R.A. Geerling (1969) volgde zijn opleiding geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Hoe lang duurt specialisatie oogarts? ›

De opleiding tot oogarts duurt 5 jaar. In het AMC zijn op de afdeling oogheelkunde gemiddeld 20 artsen in opleiding tot specialist (aios).

Wat houdt oogheelkunde in? ›

Oogheelkunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van aandoeningen van het oog, de oogleden, oogkas en traanwegen. Die behandeling is vaak met medicijnen, maar soms ook door middel van laser of een operatie.

Hoeveel verdient een oogarts per maand? ›

Salaris oogarts

Het oogarts salaris ligt gemiddeld tussen de €5.833,- en €10.833,- bruto per maand. Als ANIOS oogheelkunde is het salaris gemiddeld €3.664,- en €5.504 bruto per maand. Het salaris van medisch specialisten, dus onder andere een oogarts ligt bij TMI iets hoger.

Is Pearle een oogarts? ›

Een optometrist werkt bij een optiek, dus ook bij Pearle Opticiens. Net zoals een oogarts stelt een optometrist diagnoses aan de hand van onderzoeken. Maar hij mag geen oogoperaties uitvoeren.

Hoe duur is een oogarts? ›

Een consultatie kost 80€. voor een preoperatief onderzoek zijn de kosten hoger afhankelijk van het aantal bijkomende onderzoeken die moeten worden uitgevoerd.

Hoe duur is oogarts? ›

DBC-omschrijving behandelingen oogaandoening in het ziekenhuis
DBC-zorgproduct omschrijvingGemiddeld tarief
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van het oog€ 165
Twee tot vier polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van het oog€ 230
7 more rows

Welke oogarts kiezen? ›

U bent verwezen naar een oogarts: Kies dan altijd zelf uw oogarts. U vindt op onze website een lijst met oogartsen. Deze artsen hebben zelf bij het CBR aangegeven dat zij op korte termijn, meestal binnen 2 weken, kunnen keuren. U mag ook een oogarts kiezen die niet op deze lijst staat.

Wat verdient een oogarts netto? ›

Het salaris van een Oogarts ligt tussen de €5833 en €10833 per maand. In dienstverband hangt het salaris ook af van de taken die je hebt. Als je ook managementtaken hebt, ligt het salaris hoger.

Kan je oogarts worden met HBO? ›

In Nederland worden optometristen opgeleid aan de Hogeschool Utrecht. De opleiding Optometrie is een 4-jarige hbo-opleiding. Naast het opdoen van theoretische kennis is er tijdens de opleiding veel aandacht voor de praktijk.

Is verwijsbrief nodig voor oogarts? ›

Voor elke vorm van oogheelkundige zorg heeft u een verwijzing nodig. Deze brief kan afgegeven worden door de huisarts, maar ook door de jeugdarts of een specialist.

Wat is het verschil tussen oogarts en oftalmoloog? ›

Een oftalmoloog of oogarts heeft zich verdiept in de oogheelkunde. Hij onderzoekt afwijkingen, ziekten en letsels van het oog. Eerst volgde de basisopleiding tot arts, waarna hij nog een aantal jaren specialisatie nodig had om zich te laten registeren als oogarts.

Wat verdient een TOA oogheelkunde? ›

Start je na de opleiding in het ziekenhuis als gediplomeerd technisch oogheelkundig assistent? Dan word je ingeschaald in salarisschaal 45 van de CAO Ziekenhuizen. Je startsalaris is dan € 2.319 bruto per maand op basis van 36 uur.

Wat is verschil tussen optometrist en oogarts? ›

De werkzaamheden komen deels overeen met de optometrist, maar het belangrijkste verschil is dat de oogarts een medische behandeling kan voorschrijven en uitvoeren. U kunt bij een oogarts niet terecht voor het laten aanmeten van een bril of contactlenzen – dit kan wel bij een optometrist.

Wat verdient een gediplomeerd opticien? ›

Het gemiddelde salaris van een opticien in Nederland ligt in 2021 tussen de 1.750 euro en 2.750 euro per maand.

Wat is het salaris van een huisarts? ›

Het startsalaris ligt rond de €5800,- bruto per maand. Het gemiddelde salaris van een huisarts in loondienst komt uit op ongeveer € 6900,- bruto per maand. Wanneer je meer dan tien jaar ervaring hebt, zal het salaris stijgen naar zo'n € 8000,- bruto per maand.

Wat verdient een optometrist per uur? ›

Wat verdien ik na de opleiding Optometrie? Na je opleiding start je op ongeveer 2578 euro bruto*. Na 5 jaar verdien je ongeveer 2910 euro bruto per maand. Per uur is dat omgerekend 16,82 euro bruto.

Wie heeft de beste oogmeting? ›

Bij alle personen waren de uitkomsten van de metingen anders ten opzichte van de andere opticiens. Volgens de test van de Consumentenbond hebben de ketens Eye Wish en Specsavers de beste resultaten geleverd. De nieuwere optiekketen uit het onderzoek Eyelove, heeft het slechtst gepresteerd in het onderzoek.

Is oogmeting bij opticien betrouwbaar? ›

De opticien is prima in staat om jouw ogen goed te onderzoeken en geeft bovendien altijd een accurate meting. Ook voor de mutualiteit en de teruggave van zorgkosten is het niet nodig om eerst een oogarts te bezoeken.

Hoeveel kost het om je ogen te laten opmeten? ›

Ondernemers die wel al de oogmeting in rekening brengen, vragen daar gemiddeld 30,9 euro voor. De bedragen gaan vanaf 10 euro tot 50 euro. Voor uitgebreide (optometrische) oogonderzoeken wordt uiteraard meer in rekening gebracht, maar dat is in dit onderzoek niet onderzocht.

Wat zijn de risico's van ooglaseren? ›

Wat zijn de risico's bij ooglaseren?
 • Droge ogen. Het oog kan na de behandeling droger aanvoelen. ...
 • Haze - bij TransPRk en Lasek. In een enkel geval kan er tijdens de wondgenezing een vertroebeling optreden van het hoornvlies, haze. ...
 • Starbursting. ...
 • Hardknijpende oogleden. ...
 • Lichtgevoeligheid.

Waarom ooglaseren in Turkije? ›

Maar waarom is ooglaseren goedkoper in Turkije vergeleken met Nederland of België? -In Turkije vormt het een populaire ingreep, waardoor specialisten en medische instellingen de kosten kunnen verdelen over tal van patiënten. -De salarissen liggen lager in vergelijking met Nederland of België.

Wat kost 2 ogen laseren? ›

Vergelijk tarieven
LASEK (beide ogen)TransPRK (beide ogen)
FYEO€ 2.190€ 2.590
Bergman Clinics€ 1.798€ 2.698
Eyescan€ 2.025€ 2.565
Eyecenterx€ 3.000
2 more rows

Wat kost een oogonderzoek bij de oogarts? ›

Zo'n jaarlijkse analyse duurt een uurtje, kost circa € 50,- en is voor eigen rekening. Wil jij een (preventieve) oogcontrole laten doen?

Is oogarts eigen risico? ›

Let op: als u naar Oog en Welzijn komt voor een afspraak, betaalt u uw eigen risico als de behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Is de oogarts gratis? ›

Een bezoek aan de optometrist in de optiekzaak is veelal niet gratis, wel krijgt u bij verschillende zorgverzekeraars een vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Als u naar een optometrist in het ziekenhuis gaat, is een verwijzing van de huisarts wél noodzakelijk.

Kan een optometrist verwijzen naar een oogarts? ›

Een optometrist kan cliënten direct verwijzen naar de oogarts, zonder tussenkomst van de huisarts. Alle zorgverzekeraars erkennen deze werkwijze.

Wat is de beste tijd om je ogen te laten testen? ›

Onze tips: Ga zo uitgerust en ontspannen mogelijk naar de oogmeting. Ga niet met een lege maag of wanneer u dorst hebt. Houd rekening met uw eigen bioritme en maak een afspraak met uw optometrist op een tijdstip waarop u zich fit en uitgerust voelt.

Waar kan ik het beste mijn ogen laten meten? ›

Je kunt je ogen bij elke willekeurige opticien bij jou in de buurt laten meten. Maak voordat je bij de opticien binnenstapt eerst een telefonische afspraak. Geef hierbij aan dat het om een individuele oogmeting gaat en je graag de uitdraai (je brilrecept) mee wilt nemen.

Wat is de best betaalde medisch specialist? ›

De best betaalde specialismen zijn anesthesiologie, gynaecologie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en psychiatrie, met meer dan een ton per jaar.

Wat is de best betaalde chirurg? ›

Welke chirurg verdient het meest? 1. Plastisch chirurg (420.000 euro) – Dit geldt vooral als je de directeur of eigenaar van een kliniek bent. Maar ook in loondienst kun je als plastisch chirurg een mooi salaris kunt verdienen.

Wat is het salaris van een hartchirurg? ›

Cardiothoracaal chirurg salaris

Net als alle andere medisch specialisten verdient een thorax chirurg, die net zijn opleiding heeft afgerond jaarlijks ongeveer €70.000,- bruto. Aan de hand van ervaring en meerdere operaties kan dit bedrag oplopen tot een jaarsalaris van ongeveer €130.000,- bruto.

Wat is het verschil tussen een oogarts en een orthoptist? ›

De orthoptist adviseert de oogarts met betrekking tot de indicatiestelling voor een scheelziensoperatie. Ondanks dat het beroep orthoptist al in 1958 in Nederland is erkend, is het nog relatief onbekend. Een orthoptist is evenals een optometrist HBO-opgeleid en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Kan je oogarts worden met MBO? ›

In het algemeen kun je de opleiding starten met: Vmbo: een diploma in de kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (mavo) Mbo: een diploma in de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3)

Is een opticien een oogarts? ›

Deze is gespecialiseerd in ogen en de zorg die daarbij komt kijken. Een oogarts mag diagnoses stellen en operaties uitvoeren. Een opticien zou in sommige gevallen bijvoorbeeld een aandoening zoals staar kunnen herkennen, maar de echte vaststelling en behandeling worden door een oogarts gedaan.

Kan ik naar een specialist zonder verwijsbrief? ›

Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig.

Hoe snel bij oogarts terecht? ›

De regel is dat een patiënt voor een eerste afspraak binnen vier weken bij een polikliniek terecht kan. Maar bij oogheelkunde duurt het vaak langer, tenzij er sprake is van spoed. Ruim 55% van de ziekenhuizen en oogklinieken voldoen niet aan deze norm. Hiervan heeft bijna 9% een wachttijd van langer dan een kwartaal.

Is oogarts verzekerd? ›

Basisverzekering. Als u een doorverwijzing van de huisarts heeft vergoedt uw verzekeraar de behandeling bij de oogarts vanuit de basisverzekering. Soms moet u rekening houden met een eigen risico wat u eerst moet betalen.

Wat is een normale oog sterkte? ›

Het normale oog (zonder brekingsafwijking)

De brekingssterkte van het hoornvlies is ongeveer 43 dioptrieën, die van de lens is ongeveer 22 dioptrie. Bij elkaar opgeteld worden de lichtstralen door het hoornvlies en lens ongeveer 65 dioptrie gebroken.

Kan ik zelf mijn ogen testen? ›

Met een online oogmeting of oogtest kun je zelf de sterkte van je ogen testen. De testen zijn gratis. Je hebt er alleen een internetverbinding, een computer en soms een smartphone voor nodig. Je gaat op een afstand van je computerscherm zitten of staan.

Wat kan je nog zien met macula degeneratie? ›

Bij de natte vorm gaat u wazig zien binnen korte tijd. Maar ook vervormt het beeld. Rechte lijnen ziet u bijvoorbeeld krom of golvend, de regels van een tekst lijken krom te lopen of een muurplint of raamkozijn lijkt geknikt te zijn. Soms komen vervormingen ook bij droge maculadegeneratie voor.

Wat verdient een optometrist netto? ›

Gemiddeld basissalaris

Het gemiddelde salaris voor a optometrist (m/v) is € 3.863 per maand in Nederland. 109 salarissen doorgegeven, bijgewerkt om 24 mei 2023.

Hoeveel verdient een optometrist per maand? ›

Salaris optometrist
Opticien / Leerling OptometristOptometrist
Minimumloon: €2000,00Minimumloon: €2500,00
Maximumloon: €2500,00Maximumloon €3500,00

Wat verdien je als orthoptist? ›

Het aanvangssalaris van een Optometristen en orthoptisten bedraag meestal tussen de € 1.746 en € 2.258 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 2.169 en € 2.855 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Kan een opticien ook zien of je staar hebt? ›

Pas later, als een groter deel van de ooglens is aangetast, gaat het gezichtsvermogen achteruit. Staar kan worden ontdekt door een opticien, maar die kan het niet behandelen. Daarvoor is een oogarts nodig.

Heeft Hans Anders gediplomeerde opticiens? ›

350 gediplomeerde opticiens en audiciens

Op dit moment werken er bij Hans Anders 350 gediplomeerde opticiens en (StAr gecertificeerde) audiciens. Al onze medewerkers verstaan hun vak en bieden je de beste oplossing voor goed zicht en gehoor.

Is een optometrist gratis? ›

Aan een optometrisch onderzoek zijn kosten verbonden. Er is geen vast tarief vastgesteld, dus vraag je optometrist vooraf naar de kosten van het onderzoek. Momenteel is de optometrist niet opgenomen in het basispakket van zorgverzekeraars, maar bij sommige zorgverzekeringen wel in het aanvullende pakket.

Wat is het beste ziekenhuis voor staaroperaties? ›

Het gaat om de staaroperaties bij Worldeye in Amsterdam en bij Oogkliniek De Horsten in Wassenaar. Nog eens veertien klinieken scoren weliswaar niet op alle subonderdelen maximaal, maar behalen wel voor één of meerdere ingrepen de hoogste eindscore en een bovengemiddelde score op alle subonderdelen.

Kan een hoornvlies vervangen worden? ›

Een hoornvliestransplantatie is een ingrijpende operatie. Bij deze operatie verwijderen wij (een deel van) uw eigen hoornvlies en vervangen wij dit door het hoornvlies van een donor. Als het mogelijk is, verwijderen wij alleen de laag van het hoornvlies dat beschadigd is of waar het probleem in zit.

Wat is de prijs van een staaroperatie? ›

Staar
BehandelingPrijs
Monofocale torische kunstlens€ 790 | € 1.580 (eigen bijdrage) € 790 | € 1.580 (eigen bijdrage)
Multifocale kunstlens€ 1.340 | € 2.680 (eigen bijdrage) € 1.340 | € 2.680 (eigen bijdrage)
Multifocale torische kunstlens€ 1.690 | € 3.380 (eigen bijdrage) € 1.690 | € 3.380 (eigen bijdrage)
1 more row

Is er verschil tussen staar en cataract? ›

Vooraan in het oog, net achter de pupil, zit de heldere, doorzichtige ooglens. Bij staar, ook cataract genoemd, vertroebelt deze lens, waardoor het zicht waziger wordt en de omgeving grauwer lijkt. Op zich is de aandoening niet schadelijk voor de gezondheid, maar ze kan wel het gezichtsvermogen behoorlijk aantasten.

Hoe duur is staaroperatie? ›

DBC-omschrijving behandelingen staar in het ziekenhuis
DBC-zorgproduct omschrijvingGemiddeld tarief
Operatieve ingreep bij een aandoening van de ooglens€ 690
Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij een aandoening van de ooglens€ 1.200
Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen€ 1.450
8 more rows

Hoe merk je hoornvlies beschadigd? ›

Bij een beschadiging van het hoornvlies is uw oog rood. U kunt last van licht hebben. Uw oog traant en kan pijn doen. De huisarts doet zalf in uw oog.

Is Hoornvliesbeschadiging gevaarlijk? ›

Beschadigingen van het hoornvlies zijn over het algemeen niet ernstig en genezen snel. Een hoornvliesbeschadiging moet wel door een arts worden beoordeeld en behandeld. Deze onderzoekt of de beschadiging beperkt is tot het hoornvlies en verwijdert eventuele vuiltjes uit je oog uit je oog.

Wat merk je als je hoornvlies loslaat? ›

vlekjes of sliertjes zien; lichtflitsen zien; een donkere schaduwvlek of een gordijn zien; minder scherp zien.

Welk ziekenhuis is gespecialiseerd in macula degeneratie? ›

Onze afdeling is gespecialiseerd in aandoeningen van het netvlies, zoals macula degeneratie. Voor bijzondere en/of moeilijk te behandelen vormen van LMD zijn wij landelijk verwijscentrum.

Kun je aan macula geopereerd worden? ›

Een macula pucker is een vervorming of rimpeling van de macula door littekenweefsel. De behandeling van een macula pucker bestaat uit een operatie. Bij deze operatie wordt het littekenweefsel samen met het meest oppervlakkige laagje van het netvlies verwijderd.

Welke vitamines bij macula degeneratie? ›

Een speciaal voedingssupplement kan soms helpen bij droge LMD. De bestanddelen uit deze voedingssupplementen, zoals zink, vitamine C en luteine, helpen schadelijke stoffen die in uw netvlies ontstaan, onschadelijk te maken.

Videos

1. Gezichtsveldonderzoek
(Radboudumc)
2. Vivian: teamleider Urologie Oogheelkunde leidt je rond.
(Werken bij UMC Utrecht)
3. In het UMC Utrecht voor de eerste keer in Nederland een volledig kunsthart geïmplanteerd.
(UMC Utrecht)
4. Ivon werkt als IC verpleegkundige bij het UMC Utrecht
(Werken bij UMC Utrecht)
5. Oogheelkunde Zaandam
(MedicalTravel Portal)
6. Werken op de OK
(Werken bij UMC Utrecht)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 30/09/2023

Views: 5918

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.